top of page

Narrativ terapi

Vi människor ses som experter på våra liv även när vi söker hjälp. Som terapeut deltar jag i att utforska berättelserna som kommer fram i samtalen.
Narrativ betyder berättande, och narrativ terapi utgår från att livsberättelser ger våra liv ton, form och struktur. Vi skapar mening i våra liv och i vår vardag genom de berättelser vi formulerar om oss själva och andra. Samtalen i narrativ terapi kan ses som en process där fokus flyttas från personens problemfyllda livsberättelse till mer önskade och livsberikande berättelser om dennes förmågor, kunskaper, intentioner, värderingar och drömmar.
 
Externaliserande samtal är en utgångspunkt för det narrativa samtalet. Narrativ terapi ser problem som separerade från personen. Personen är inte problemet, utan problemet är problemet - och relationen till problemet. Det innebär att problemet läggs utanför personen. Syftet är då att ta sig ur problemets inflytande över det egna livet, hitta strategier och resurser som motverkar problemets inflytande.
Narrativ terapi hjälper oss människor där vi är marginaliserade och understryker även rätten till särart. Övergripande finns två ledstjärnor - att inte låta sig förtryckas eller själv förtrycka andra. Maktperspektivet hålls ständigt i fokus.  
 
Ett narrativt samtal strävar efter att hitta personens drivkrafter och att stödja denne i att låta sig styras av dessa. Enkelt sagt ”att bli kapten över sin egen skuta”. Sitt eget liv.

bottom of page